Om oss

50 nyanser av lin

SMÅLANDS LINCENTRUM

BEVARAR KUNSKAP OM LINHANTERING OCH ODLING
Föreningens mål är att samla och sprida kunskap kring lin och linhantering i Småland genom tiderna, i syfte att bevara en levande tradition av högt kulturellt värde. Föreningen ska verka för en meningsfull sysselsättning och en god landskapsvård samt öka kunskapen om det miljövänliga linet. Linfibern låter oss göra närproducerade kläder och andra textilier, utöver de många övriga användningsområden linet har.

Föreningens verksamhetsbas är hantverkshuset Sländan vid Dädesjö Hembygdsgård, där föreningens medlemmar har tillgång till lokal, verktyg och maskiner för bearbetning av lin.

Här finns också en utställningslokal som öppnade augusti 2017.


Kontaktpersoner:

Roland Johansson, 070-69 41 587,roland. brantasa[at]gmail.com

Solveig Fransson, 070-603 30 47,  pukatorp[at]blixtmail.se

Marie-Anne Pettersson, 0470-932 76, mariannepettersson09[at]outlook.com

kontakta@smalandslincentrum.se

BLI MEDLEM I SMÅLANDS LINCENTRUM

Du kan vara en stödjande medlem eller aktivt hjälpa till med uppbyggnaden av föreningen, samla, dokumentera eller guida.  Alla är välkomna.


Medlemsavgiften är 100 kr per år och sätts in på föreningens bankgirokonto nr 5199-4614, Smålands Lincentrum


Glöm inte att skriva namn och adress. Får det inte plats så skicka gärna postadress/e-postadress till kontakta@smalandslincentrum.seBÖRJAN

SMÅLANDS LINCENTRUM


SMÅLANDS LINCENTRUM

2017 beslutade Dädesjö Lin att utvidga verksamheten och startade Smålands lincentrum. Här sker all verksamhet som utställningar, studiebesök, kurser och seminarier.


Smålands Lincentrum finns mitt i Dädesjö på en kulturhistoriskt värdefull plats, i direkt anslutning till Dädesjö hembygdsgård med sina byggnader och samlingar. På gångavstånd finns Dädesjö gamla kyrka med unika takmålningar.


Vi arbetar med lin som är en kulturväxt och som har varit av stort värde för vårt land. Om dess framtid vet vi inget, bara att det är viktigt att bevara kunskapen om den.


Styrelse

Roland Johanson, ordf

Gunilla Wallin, v ordf

Solveig Fransson, kassör

Johanna Wallin, sekr

Eva Cronquist

Kajsa Guntsch

Stephanie Carleklev

Mats T Andersson

Else-Britt Andersson


DATASKYDD

OM PERSONUPPGIFTSHANTERING

Smålands lincentrum är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagen (som trädde i kraft 2018-05-25), i syfte att administrera medlemskap, kurser och studiebesök samt att informera om vår verksamhet. Detta gör vi med avtal, samtycke eller intresseavvägning som rättslig grund. Samtycke kan när som helst återtas.

Kontakt: Smålands Lincentrum, kontakta@smalandslincentrum.se


VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

Ditt namn, ditt telefonnummer, din e-postadress, ditt IP-nummer, ett identifierbart foto, en videofilm där du medverkar – alla uppgifter som sparas i en fil eller ett register som kan identifiera dig som person räknas som en personuppgift.


VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR SMÅLANDS LINCENTRUM?

De personuppgifter som Smålands Lincentrum hanterar är ditt namn, adress, e-postadress, filmer och foton. Dina uppgifter lämnas inte ut till någon utom i de fall när vi, med ditt samtycke, lägger upp en bild/film på vår hemsida/sociala medier.

 

TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Följande personer har access till din personliga information: Föreningensstyrelsemedlemmar. Du har rätt att utan kostnad en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Smålands Lincentrum. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt.

För att begära ut dina personuppgifter, skicka ett mail till kontakta@smalandslincentrum.se..


OM COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.


En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller information. Det finns två typer av cookies.


En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen eller anpassningar gjorda av besökaren.


En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men vissa funktioner på webbplatsen kanske inte längre fungerar optimalt.


På smalandslincentrum.se används cookies för att förbättra webbplatsen samt för att samla in statistik på en övergripande nivå. Visning av våra filmer på Youtube underlättas av cookies.