Samverkan Dädesjö-Lin

SAMVERKAN MED DÄDESJÖ-LIN

EN VIKTIG PARTNER FÖR SMÅLANDS LINCENTRUM

Dädesjö-Lin har i över tjugo år varit verksamma i linets tjänst. Under de åren har de byggt upp en gedigen kunskap om lin och linbearbetning som står som grund i Smålands Lincentrums arbete; att samla in, dokumentera och sprida kunskap om linet.


Smålands Lincentrum får nyttja Dädesjö-Lins lokaler i  hantverkshuset Sländan samt linberedningsmaskinerna. Dädesjö-Lin och Smålands Lincentrum samarbetar vad gäller kursverksamhet, linodling och linhantering.


Det var inom föreningen Dädesjö-Lin som idén till Smålands Lincentrum föddes. Här skulle inte bara kunskapen om linberedning finnas utan här skulle också vidare kunskap linhantering i Småland samlas in, bevaras och spridas vidare till kommande generationer.

DÄDESJÖ LIN

I LINETS TJÄNST SEN 1994


1994 - föreningen startas efter en kurs i NBVs regi

1995 Hantverkshuset Sländan byggs och linberedningsmaskinerna byggs av lokala hantverkare

1996 - Första stora egna linodlingen

2017 - Föreningen Smålands lincentrum bildas

EVENEMANG

FÖRENINGEN HAR GENOM ÅREN ANORDNAT


Spinnegillen och spinntävlingar

kurser om lin, odling och beredning

studieresor

stora och små seminarier

spinningskurser,  en eller flera, varje år

demonstrationer och utställningar

HISTORIK

STARTSKOTTET


Allt började med en resa  till framtidsmässan i Stockholm 1993. Vad kan vi i Dädesjö finna för någon nisch att utveckla? Vi grubblade på hemresan.  Det blev linet!

Dädesjö-Lin ekonomisk förening bildades  1994.


”MORMOR KUNDE,, MOR GLÖMDE, OCH VI MÅSTE LÄRA OSS”


Vi tog fasta på detta  och gick kurser, vi läste och vi odlade. Vi for till Hölminge och lärde oss spinna och var på studiebesök till bl.a. Skånelin,  Broddebo och Hälsingland.  Många kunniga föreläsare från olika håll har hjälpt oss.


Vårt hantverkshus Sländan byggdes 1995 av hembygdsföreningen, sockenrådet och många sockenbor. Förra rektorn vid Sätergläntan Greta Johansson förrättade invigningen. På plats stod linberedningsmaskinerna, en bråka och en skäkta, byggda tillsammans med flera skickliga lokala hantverkare.